Közösségi szolgálat

Közösségi szolgálat – mentorprogram középiskolások számára

A 2012. szeptember 1-jén hatályba lépő nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény rendelkezik érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeiről. E rendelkezés tartalmazza az ötven óra közösségi szolgálat (a köznyelvben gyakran önkéntes munkaként hivatkoznak rá) elvégzésének kötelezettségét is.

 1. § (4) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a közösségi szolgálat mellőzhető.

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló igazolást először 2016-ban fogják kérni az érettségi bizonyítvány kiadásához.

 1. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni.

A Szent Ferenc Állatotthon a középiskolások számára mentorprogramot ajánl. Ennek keretében az alapítvány elnökének/önkéntesek segítségével és irányításával a diákok kiválasztanak egy örökbe fogadható kutyát és azt „mentorálják”, azaz gazdát keresnek számára. Ezt a munkát otthonról is végezhetik, számítógép és az internet segítségével. A mentorálás menete:

 • Általános átfogó kép alkotása a mai magyarországi állatvédelem világáról és a felelős kutyatartásról (információgyűjtés internet és egyéb adathordozók segítségével)
 • A Szent Ferenc Állatotthon megismerése
 • A kiválasztott kutyáról való lehető legtöbb információ összegyűjtése pl. honnan került be a menhelyre, milyen a jelleme, milyen gazda illene hozzá stb. (ez lehet szóbeli tájékoztatás alapján vagy az otthonban tett személyes látogatás segítségével is, készíthet a diák fotókat, videót, rajzot stb.)
 • A hirdetés összeállítása, mely valós tényeken alapuló, a kutyát a leendő gazdajelöltek számára vonzóvá tevő szöveg megírása, fotókkal vagy egyéb megoldásokkal illusztrálva (pl. gazdakereső Facebook oldal létrehozása figyelemfelkeltő, kreatív ötletekkel tarkítva pl. képregény rajzolása, festmény készítése, vers írása, irodalmi művekből vett idézetek alkalmazása stb.)
 • A hirdetési lehetőségek feltárása pl. közösségi oldalak, ingyenes apróhirdetési felületek vagy akár újságok, helyi lapok, hirdetőtáblákra ragasztott plakátok stb.
 • A hirdetések „gondozása”, a bejövő kérdésekre való válaszolás, a hirdetések aktualizálása stb.
 • A mentorprogram teljesítésének feltétele egy írásban elkészített esszé, melyben a diák összefoglalja, milyen munkát végzett és megfogalmazza tapasztalatait.
 • A programot sikeresen teljesítő diákok számára oklevelet állítunk ki.

Mivel a diákok döntő többsége ma már rendelkezik számítógépes alapismeretekkel és a közösségi oldalakon való részvétel vonzó számukra, ezért úgy gondoljuk, ez a mentorprogram jó alkalmat nyújt arra, hogy a közösségi oldalakon kifejtett tevékenységüket kifejezetten a társadalomra hasznos irányban fejtsék ki. Ezen felül, alkalmuk nyílik a magyar nyelv és irodalom és a művészeti órákon elsajátított készségeiket kamatoztatni és kreativitásukat kibontakoztatni. Empatikus készségüket is fejleszthetik az által, hogy a menhelyen levő, segítségre szoruló állatok világába betekintést nyernek. A mentorprogramban való részvétel által nagyban fejleszthetik még kommunikációs képességüket is. A felelős kutyatartás és állatvédelem problémáival való szembesülés által tágul látókörük és árnyalódik a társadalmi problémákról alkotott képük. Pedagógiailag tehát mindenképp pozitív hatást gyakorolhat ez a program az abban részt vevő fiatalokra.

Lehetséges munkák még diákok számára:

 • Az alapítvány budapesti helyszínén (XXIII. kerület) takarítás, kutyagondozási feladatok ellátása felnőtt felügyelete mellett.

rescued ismyfavbreed